“Θέλουμε ένα κράτος στρατηγό και όχι κράτος τιμωρό.”

“Το κράτος πρέπει να έχει ένα εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο.”

“Σε αυτό που η κοινωνία απαιτεί εδώ και χρόνια. Ένα πραγματικά εκσυγχρονισμένο, αποτελεσματικό και δίκαιο κράτος.”