Τεχνολογίες Έξυπνων Πόλεων στην υπηρεσία του πολίτη” ήταν το θέμα της ημερήσιας διάταξης συνεδρίασης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας που πραγματοποιήθηκε, κατόπιν πρότασης και προγραμματισμού του Βουλευτή ΝΔ Ηρακλείου κ. Μάξιμου Σενετάκη.

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές κ.κ. Γιώργος Σπανουδάκης, καθηγητής Πληροφορικής και Διευθυντής του Κέντρου Αναπροσαρμοζόμενων Υπολογιστικών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου City του Λονδίνου, Διομήδης Καστάνης, Αντιπρόεδρος και επικεφαλής του παγκόσμιου δικτύου γραμμής παραγωγής-παράδοσης περιεχομένων της εταιρείας Ericsson από την Στοκχόλμη, που ήρθαν από το εξωτερικό ειδικά για τη συνεδρίαση, καθώς και Ιωάννης Ασκοξυλάκης, Ερευνητής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Προϊστάμενος του Τμήματος Αντιμετώπισης Εκτάκτων Περιστατικών Κυβερνοασφάλειας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας,, σημείωσαν, μεταξύ άλλων, πως η αστικοποίηση, είναι μία διαρκής, έντονη διεθνής τάση, κατά την οποία, όπως αναφέρουν μελέτες διεθνών οργανισμών, ο αστικός πληθυσμός αναμένεται να διπλασιαστεί σε παγκόσμια κλίμακα, από τα 3.4 περίπου δισεκατομμύρια κατοίκων σήμερα, στα 6.4 περίπου δισεκατομμύρια κατά το 2050.

Με αυτό το δεδομένο, “έξυπνες” θα χαρακτηρίζονται οι πόλεις του μέλλοντος που θα δύνανται να αξιοποιούν πρωτοποριακές Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) προς όφελος των κατοίκων τους.

Όπως δήλωσε ο κ. Σενετάκης, “στόχος της συνεδρίασης ήταν αφενός η ενημέρωση του Κοινοβουλίου για Διεθνείς, Ευρωπαϊκές και Εθνικές πρωτοβουλίες και δράσεις στο πεδίο των έξυπνων πόλεων, και αφετέρου ο συντονισμός σε εθνικό επίπεδο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των Ελληνικών πόλεων διεθνώς, με την υιοθέτηση εφαρμογών που θα τεθούν στην υπηρεσία του πολίτη”.

Κοινή συνισταμένη όλων των παρευρισκομένων βουλευτών ήταν η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της συμμετοχής εθνικών φορέων και πόλεων σε στοχευμένα, ανταγωνιστικά προγράμματα και κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως το Horizon 2020, Interreg iv και Erasmus+.

“Η συνεδρίαση αποτελεί την απαρχή μίας σειράς πρωτοβουλιών που θα λάβει η Βουλή των Ελλήνων το επόμενο διάστημα με σκοπό την χάραξη στρατηγικής και ανάληψης στοχευμένων δράσεων για την βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με την κοινοτόμο επιχειρηματικότητα”, είπε ο κ. Σενετάκης, τονίζοντας ότι για το λόγο αυτό θα στείλει σχετική επιστολή στους δήμους του νομού προς ενημέρωση τους και άμεση δραστηριοποίηση.