Δυνατότητα διαμόρφωσης μιας ευέλικτης και αποτελεσματικής εθνικής πολιτικής, αλλά και αξιοποίησης του ερευνητικού δυναμικού και των υποδομών της χώρας δίνει το Νομοσχέδιο για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία, τόνισε ο Μάξιμος Σενετάκης στην ομιλία του κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Ζούμε στην εποχή της “επαναστατικής οικονομίας”. Μια εποχή δηλαδή όπου ο νους θεωρείται πολύτιμος παραγωγικός συντελεστής, είπε ο βουλευτής ΝΔ Ηρακλείου, σημειώνοντας ότι “είμαστε μια μικρή οικονομία με λαμπρά μυαλά. Είναι στο χέρι μας και στις δυνατότητες μας να τα αξιοποιήσουμε. Να παράξουμε καινοτόμα και ποιοτικά προϊόντα που να απευθύνονται σε πολίτες που επιθυμούν και μπορούν να πληρώσουν την ποιότητα”.

Το πλήρες κείμενο της ομιλίας του έχει ως εξής:

Κυρίες και κύριοι βουλευτές

Το νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα αποτελεί μια εξαιρετικά σοβαρή προσπάθεια αναμόρφωσης του τομέα έρευνας και καινοτομίας, προκειμένου αποκτήσει καθοριστικό ρόλο στο νέο παραγωγικό πρότυπο που διαμορφώνουμε και να αποτελέσει σημαντικό μοχλό για την ανάπτυξη της χώρας.

Για να μπορέσουμε όμως να πετύχουμε αυτό το στόχο ήταν επιβεβλημένο να αναπροσαρμόσουμε το θεσμικό πλαίσιο που έχει ήδη ξεπεραστεί από τις συνθήκες, να δημιουργήσουμε ένα νόμο εύχρηστος, αποδοτικός και το κυριότερο, άμεσα εφαρμόσιμο.

Για να συμβεί αυτό, κρίθηκε απαραίτητη η ενοποίηση του χώρου της Έρευνας και της Καινοτομίας. Για το λόγο αυτό δημιουργείται υπό την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ο Ενιαίος Εθνικός Χώρος Έρευνας, ο οποίος θα αποτελέσει τη βάση για την κοινωνία της γνώσης και το κυριότερο θα εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία ερευνητών, τεχνολογιών και γνώσης.

Μάλιστα η δυνατότητα που δίνει το νομοσχέδιο για τη διαμόρφωση μιας ευέλικτης και αποτελεσματικής εθνικής πολιτικής, θα ενισχύσει και θα αξιοποιήσει το ερευνητικό δυναμικό και τις ερευνητικές υποδομές της χώρας. Αυτό καθίσταται εφικτό με την εισαγωγή όρων Αριστείας και διαρκούς αξιολόγησης, με την τόνωση του ιδιωτικού τομέα, με την άρση των παραγόντων που λειτουργών ανασχετικά στην προώθηση ερευνητικών ιδεών, στη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγική διαδικασία.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Είναι περιττό να πούμε ότι η έμφαση πρέπει να δοθεί στον ανθρώπινο παράγοντα.

Γιατί ΑΞΙΑ έχουν τα ελληνικά μυαλά που δεν αξιοποιούνται. Τα ελληνικά μυαλά που μεταναστεύουν. Κι αυτό είναι που πρέπει να φροντίσουμε πριν και πάνω απ’ όλα.

Και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση το νομοσχέδιο επιτυγχάνει τον στόχο του. Διότι επιδιώκει να αντιστρέψει την πυραμίδα. Η έρευνα και η καινοτομία να ξεκινάει από κάτω προς τα πάνω και όχι να πηγαίνει από πάνω προς τα κάτω.

Κυρίες και κύριοι βουλευτές

Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει ραγδαία. Νέες έννοιες, νέοι τρόποι σκέψεις μπαίνουν στη ζωή μας.

Ζούμε στην εποχή της “επαναστατικής οικονομίας”. Μια εποχή δηλαδή όπου ο νους θεωρείται πολύτιμος παραγωγικός συντελεστής. Αυτή η οικονομία, που είναι μια πραγματικότητα, μας οδηγεί στον “επαναστατικό πλούτο”. Το πλούτο δηλαδή που δημιούργησαν οι σύγχρονοι μεγιστάνες της τεχνολογίας ξεκινώντας τις επιχειρήσεις τους στο υπόγειο του σπιτιού τους και καταφέρνοντας μετά από μερικά χρόνια να τις δουν με κεφαλαιοποιήσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει πως η καινοτομία, η τεχνολογία προσδιορίζουν την έννοια μιας νέας οικονομίας, που ως προϊόν της εργασίας και της παραγωγής δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τα παραδοσιακά μοντέλα των γνωστών σχολών οικονομικής σκέψης.

Το ερώτημα λοιπόν για μας είναι που κοιτάμε: Κοιτάμε προς το μέλλον ή κοιτάμε στο παρελθόν;

Νομίζω πως πλέον δεν έχουμε περιθώρια οπισθοδρόμησης.

Είμαστε μια μικρή οικονομία με λαμπρά μυαλά. Είναι στο χέρι μας και στις δυνατότητες μας να τα αξιοποιήσουμε. Να παράξουμε καινοτόμα και ποιοτικά προϊόντα που να απευθύνονται σε πολίτες που επιθυμούν και μπορούν να πληρώσουν την ποιότητα.

Ως Πολιτεία λοιπόν έχουμε χρέος να αναβαθμίσουμε την ποιότητα και το περιεχόμενο των σπουδών, την ανάπτυξη της έρευνας της τεχνολογίας, της πρωτοτυπίας, την ενθάρρυνση της συνεργασίας των τεχνολογικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων.

Να προσανατολίσουμε το νέο μοντέλο ανάπτυξης στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας με βάση την ποιότητα της οποίας πρωταρχικός παράγοντας είναι η καινοτομία.

Πιστεύω ότι το νομοσχέδιο υπηρετεί αυτή τη συλλογιστική και ένα θετικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Σας ευχαριστώ