Την αποσύνδεση της ασφαλιστικής ενημερότητας ΤΣΜΕΔΕ με την ιδιότητα του μηχανικού, ζητά με παρέμβαση του προς τον Υπουργό και Υφυπουργό Εργασίας, καθώς και προς τον Υπουργό Οικονομικών, ο βουλευτής ΝΔ Ηρακλείου, Μάξιμος Σενετάκης.

Ο λόγος της παρέμβασης του βουλευτή οφείλεται στο άρθρο 27, παρ.4 του Ν.3518 ΦΕΚ 272Α/2006, το οποίο δεν επιτρέπει στους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ να εργαστούν ως μηχανικοί στον κλάδο των τεχνικών έργων, ακόμα και για έργα που αφορούν σε συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών (όπως π.χ. η έκδοση οικοδομικής άδειας), αν δεν διαθέτουν ασφαλιστική ενημερότητα.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του βουλευτή η συγκεκριμένη διάταξη έχει ξεπεραστεί από την σημερινή κατάσταση. Διότι αν τότε προέκυψε για να πιέζει ή συνετίζει τους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς να είναι συνεπείς ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, σήμερα η ίδια διάταξη τους εξωθεί να μην είναι, αφού τους αφαιρεί τη δυνατότητα να εργαστούν για να τις καλύψουν.

Στην παρέμβαση του ο κ. Σενετάκης αναφέρεται ακόμα και στην επιλεκτική από το κράτος, μεταχείριση των μηχανικών έναντι άλλων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον ίδιο ακριβώς κλάδο, οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ, αλλά στην περίπτωση τους οι αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης δεν τους ζητούν να προσκομίσουν υποχρεωτικά βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς δεν υπάρχει ανάλογη νομοθετική ρύθμιση.

Βάση των παραπάνω δημιουργούνται αδικαιολόγητες συνθήκες άνισου ανταγωνισμού, άλλα και άνισης μεταχείρισης μεταξύ εργαζομένων στον ίδιο κλάδο. Οι μεν μηχανικοί/επιστήμονες υποχρεώνονται σε υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές που αδυνατούν να καλύψουν και εξωθούνται στην ανεργία, την ίδια στιγμή που δεν υπάρχει ανάλογη απαίτηση για άλλες επαγγελματικές ομάδες με πολύ χαμηλότερες ασφαλιστικές υποχρεώσεις.