Σε παρέμβαση του στο υπουργείο Υγείας για την απόδοση του επιδόματος μητρότητα και τοκετού σε μητέρες ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και την αποκατάσταση των ανισοτήτων με βάση τα σημερινά δεδομένα, προχώρησε του ο βουλευτής ΝΔ Ηρακλείου, Μάξιμος Σενετάκης.

Σε σχετική ερώτηση που κατέθεσε σημειώνει πως ο εξορθολογισμός του κράτους πρόνοιας και οι μεταρρυθμίσεις για τη διάσωση των ταμείων, πρέπει να γίνονται με βάση τη δίκαιη κατανομή των ασφαλιστικών βαρών και την ακόμα δικαιότερη απόδοση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

Προς αποφυγή λοιπόν των περιπτώσεων που “η λογική του παραλόγου παραμερίζει τη λογική” ο βουλευτής ΝΔ Ηρακλείου ζητά τη διαμόρφωση του επιδόματος τοκετού και μητρότητας στις ασφαλισμένες του ΟΑΕΕ, ώστε να μην παρατηρείται ασυνέπεια ως προς την επιπλέον επιβάρυνση των ασφαλισμένων και μάλιστα αρκετά μεγάλη, όπως προέκυψε και από την πρόσφατη καταγγελία ασφαλισμένης σε διαδικτυακό τόπο.

Εξάλλου, αναφέρει ο βουλευτής, ακόμα δυσμενέστερη είναι η κατάσταση για τις ασφαλισμένες του ΕΤΑΑ που δεν λαμβάνουν κανένα βοήθημα και σε περίπτωση επαπειλούμενης κύησης είναι αναγκασμένες να μείνουν σπίτι, να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές χωρίς να μπορούν να εργαστούν.

Για τους λόγους αυτούς ο κ. Μάξιμος Σενετάκης ζητά με την παρέμβαση του την ανάλογη πρόβλεψη για τις ασφαλισμένες του ΕΤΑΑ και τη διαμόρφωση και εξίσωση με ρεαλιστικό τρόπο των παροχών ώστε να αντιμετωπιστεί και το Εθνικό θέμα που αφορά το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχεις ως εξής :

ΕΡΩΤΗΣΗ

Ημερομηνία: 16-09-2014 αρ. πρωτ 2614/16.09.2014

 

Προς τον Υπουργό: Εργασίας κ. Ι. Βρούτση

Θέμα: Επιδόματα μητρότητας, τοκετού για Ελεύθερους Επαγγελματίες

Αξιότιμε Κύριε υπουργέ

Ο εξορθολογισμός του κράτους-πρόνοιας ήταν και παραμένει στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης. Όχι μόνο γιατί το επιτάσσει η δημοσιονομική ανάγκη, αλλά κυρίως γιατί το απαιτεί η κοινή λογική και το περί δικαίου αίσθημα της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο επίτευξης του στρατηγικού αυτού στόχου, οι μεταρρυθμίσεις είναι αναγκαίες.

Μια από αυτές αφορά στην ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, ώστε σταδιακά να καταλήξουμε σε δυο τρεις ασφαλιστικούς φορείς (αν όχι σε ένα ενιαίο φορέα ασφάλισης). Η λογική λέει πως μια τέτοια εξέλιξη θα έχει ως αποτέλεσμα τη διάσωση των ασφαλιστικών ταμείων, τη δίκαιη κατανομή των ασφαλιστικών βαρών και την ακόμα δικαιότερη απόδοση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων σε όλους τους ασφαλισμένους.

Δυστυχώς όμως παρατηρούνται πολλές περιπτώσεις όπου η λογική του παραλόγου παραμερίζει τη λογική.

Μια απ’ αυτές, που συναντά ευθέως και το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, αφορά στην εν μέρει κατάργηση του επιδόματος μητρότητας σε ελεύθερους επαγγελματίες. Και χρησιμοποιώ τη λέξη εν μέρει δεδομένου ότι, μετά από καταγγελία ασφαλισμένης στο διαδικτυακό τόπο Cretalive.gr, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες τη διαβεβαίωναν ότι “σε περίπτωση εισαγωγής, για νοσηλεία σας, σε συμβεβλημένες με Οργανισμό Ιδιωτικές Κλινικές, καλύπτεστε στην ΒΑ θέση χωρίς καμία συμμετοχή σας στις δαπάνες νοσηλείας”, συμβεβλημένο με τον ΟΑΕΕ ιδιωτικό μαιευτήριο της απέστειλε τιμοκατάλογο ότι το ταμείο δεν την κάλυπτε πλήρως και της ζητήθηκε να καταβάλλει διαφορά και μάλιστα αρκετά μεγάλη

Κι όλα αυτά όταν η ίδια μητέρα – ελεύθερη επαγγελματίας αισθάνεται να αδικείται σε σχέση με μητέρες ασφαλισμένες του ΙΚΑ που λαμβάνουν (και ορθώς), άδειες τοκετού, μητρότητας, λεχωνίας και ασφαλιστική κάλυψη των εξόδων τοκετού. Ακόμα δυσμενέστερα όμως φαίνεται να είναι τα πράγματα, σε αντίθεση με την αρχή της ισότητας, για τις ασφαλισμένες του ΕΤΑΑ που δεν λαμβάνουν κανένα βοήθημα και σε περίπτωση επαπειλούμενης κύησης είναι αναγκασμένες να μείνουν σπίτι, να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές χωρίς να μπορούν να εργαστούν.

Κατόπιν τούτου ερωτάσθαι:

1. Πως έχει διαμορφωθεί η παροχή του επιδόματος του επιδόματος τοκετού και μητρότητας στους ασφαλισμένους στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ;

2. Υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη, στα πλαίσια της αρχής της ισότητας, για τις ασφαλισμένες στο ΕΤΑΑ; Δικαιούνται – εφαρμόζεται το νοσήλειο που αναφέρεται στο Κ.Ε.Ν. για αυτές τις ασφαλισμένες όταν εκδίδεται εισιτήριο για ιδιωτικές κλινικές;

3. Εξετάζετε την εξίσωση (προς τα πάνω), με ρεαλιστικό τρόπο, των παροχών σε μητέρες – Ελ. Επαγγελματίες (και αυτοαπασχολούμενες) προς όφελος του Εθνικού θέματος που αφορά το δημογραφικό πρόβλημα;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΟΣ Γ. ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ