Τη μείωση του κόστους μετακίνησης μεταξύ των αστικών κέντρων της Κρήτης θέτει με ερώτηση του στον υπουργό ΥΠΕΚΑ κ. Γιάννη Μανιάτη, ο Βουλευτής ΝΔ Ηρακλείου κ. Μάξιμος Σενετάκης.

Με τα σημερινά δεδομένα και παρά την μεγάλη αύξηση της επισκεψιμότητας που παρατηρείται στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της Κρήτης η κίνηση κατά μήκος του ΒΟΑΚ, με βάση πρόσφατα στοιχεία, είναι μειωμένη. Εξάλλου η κίνηση κατά μήκος των οδικών αξόνων της Κρήτης δύναται να θεωρηθεί και δείκτης βελτίωσης της εσωτερικής οικονομίας. Είναι μια παράμετρος που θα εκφράσει τα πολλαπλασιαστικά οφέλη της αύξησης των αφίξεων στα αεροδρόμια και τα λιμάνια του νησιού. Η αύξηση αυτή θα φέρει επιπλέον έσοδα στα δημόσια ταμεία, άμεσα και έμμεσα. Προφανώς οι σημερινές τιμές στα καύσιμα δεν ευνοούν αυτή τη κατεύθυνση. Από την άλλη δεν υπάρχει ακόμα οργανωμένος σχεδιασμός για την κατασκευή και ανάπτυξη υποδομών ανεφοδιασμού υποκατάστατων – εναλλακτικών μορφών καυσίμων προς όφελος της οικονομίας.

Στην παρέμβαση του ο κ. Μάξιμος Σενετάκης επισημαίνει το σημερινό κόστος των καυσίμων και την ανάγκη για αύξηση της απόδοσης με παράλληλο στόχο τη μετάβαση σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών ρύπων.

Για τους λόγους αυτούς, ο βουλευτής ζητά την άμεση κατάρτιση, χρηματοδότηση και εφαρμογή, προγράμματος κατασκευής τέτοιων σταθμών ανεφοδιασμού στην νήσο Κρήτη. Αυτό πρέπει να γίνει ταυτόχρονα με υποστηρικτικά κίνητρα προς τους χρήστες ώστε να προκύψει ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό μοντέλο μεταφορών.

Ο βουλευτής προτείνει η ένταξη και κατασκευή σταθμών ανεφοδιασμού εναλλακτικών καυσίμων να γίνετε με την ανάλογη τιμολογιακή πολιτική στα πλαίσια της μελέτης Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΒΟΑΚ. Σε συνέχεια και της πρόσφατης σχετικής πρόσφατης απόφασης του ΤΕΕ-ΤΑΚ.

Η μείωση του κόστους μετακίνησης είναι για τον κ. Μάξιμο Σενετάκη βασικός στόχος βελτίωσης της εσωτερικής οικονομίας του νησιού και προτείνει μια σειρά δράσεων. Μεταξύ αυτών η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης των καυσίμων και η εξαίρεση από το φόρο πολυτελείας των ηλεκτροκίνητων οχημάτων καθώς και πιλοτικό πρόγραμμα χρηματοδότησης και ενίσχυσης τουριστικών επιχειρήσεων, αναφορικά με τις εναλλακτικές μορφές καυσίμων.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής :

ΕΡΩΤΗΣΗ

Ημερομηνία: 23-07-2014 αρ. πρωτ. 1497/29.07.2014

Προς τον Υπουργό: 1.ΥΠΕΚΑ : Κ. Γιάννη Μανιάτη

2. ΥΠΟΜΕΔΙ: κ. Μ. Χρυσοχοϊδη

Θέμα: Μείωση εκπομπών ρύπων, αειφόρος ανάπτυξη και κόστος μετακίνησης.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η αύξηση των τιμών των συμβατικών καυσίμων και η απαίτηση πλέον, με εντατικότερους ρυθμούς από το νέο ΕΣΠΑ, για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης με μείωση των εκπομπών ρύπων κατατείνουν στο συμπέρασμα ότι η μείωση του κόστους μετακίνησης στην Κρήτη απαιτεί εναλλακτική πρόταση με παράλληλο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα η αύξηση της επισκεψιμότητας των σημείων ενδιαφέροντος, σε ένα οργανωμένο δίκτυο στην Περιφέρεια της Κρήτης με αύξηση της κινητικότητας από την μια περιφερειακή ενότητα στην άλλη, ευνοεί συνολικά την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος που είναι καθοριστικής σημασίας για την Ελλάδα. Επειδή μπορεί η απαίτηση για μετάβαση σε μια κοινωνία χαμηλών ρύπων, με ενεργειακά και περιβαλλοντικά βιώσιμες μεταφορές να συνάδει με τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας των μεταφορών και του τουριστικού προϊόντος, ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:

  • Υπάρχει πρόβλεψη για την άμεση κατάρτιση πιλοτικού προγράμματος, για την προώθηση, χρηματοδότηση και ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων οχημάτων και άλλων φορέων, ώστε να μετατρέψουν ή να αντικαταστήσουν τα οχήματα τους με άλλα εναλλακτικής τεχνολογίας;

  • Υπάρχει πρόβλεψη για παράλληλη δημιουργία αντίστοιχων δικτύων ανεφοδιασμού εναλλακτικών καυσίμων κατά μήκος των οδικών αξόνων της Κρήτης;

  • Θα εξετάσετε τον προγραμματισμό κατασκευής σταθμών παροχής εναλλακτικών μορφών καυσίμων στα πλαίσια της μελέτης Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΒΟΑΚ με στόχο τη μείωση του κόστους μετακίνησης μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων;

  • Εξετάζετε να εξαιρέσετε από το φόρο πολυτελείας τα ηλεκτροκίνητα οχήματα και να μειώσετε το ΕΦΚ στα εναλλακτικά καύσιμα;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΟΣ Γ. ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ